Ceník povinného ručení

Ceník povinného ručení mají k dispozici takřka všechny pojišťovny. Ceníky pojištění za povinné ručení jsou dostupné na webových stránkách každé z jednotlivých pojišťoven pro všechny zájemce o povinné ručení. Jednotlivé ceníky od různých pojišťoven se mohou lišit. Každá pojišťovna si stanovuje sama kriteria pro vykalkulování ceny za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ceník povinného ručení se stanovuje podle objemu válců. Objem válců se udává cm3. Stanovení ceny za povinné pojištění motorového vozidla se tedy odvíjí především od těchto parametrů. Na základě toho jsou stanoveny jednotlivé obsahové třídy. Pro vykalkulování a rozlišení jednotlivých druhů motorových vozidel jsou zařazována do 9 tříd, které určují základní cenu v dané kubatuře. Ceník povinného ručení je přehled plateb zákonného pojištění motorových vozidel.

Rozdělení motorových vozidel

Ceník povinného ručení se tedy dělí do 9 kubaturních tříd. Rozpětí v cm3stanovuje jednotlivé třídy. Současně je stanoven nejnižší objem válců, za které je nutno již platit povinné ručení. Nejnižší hranicí pro povinné ručen vozidel byl určen objem válců do 1 000 cm3. Horní hranice stanovena není. Pro ceník povinného ručení jsou rozlišovány následující kubické třídy.

  • Do 1 000 cm3

  • 1 001 až 1 250 cm3

  • 1 251 až 1350 cm3

  • 1 351 až 1 400 cm3

  • 1 401 až 1 650 cm3

  • 1 651 až 1 850 cm3

  • 1 851 až 2 000 cm3

  • 2 001 až 2 500 cm3

  • Nad 2 500 cm3

Ceník povinného ručení obsahuje výše pojistného za povinné pojištění motorového vozidla dle uvedených kubických tříd.

Co ovlivňuje ještě cenu

Ceník povinného ručení může dále ještě ovlivnit řada ukazatelů. Parametry, které mohou příznivě ovlivnit cenu za povinné ručení, si stanovuje každá pojišťovna sama. Obvykle se jedná o nejrůznější bonusy, které zvýhodňují cenu pojistného. Bonusy vychází obvykle ze strategie každé pojišťovny a z jejich záměrů na cílené skupiny potenciálních pojištěnců.